Megküzdési stratégiák koronavírus idején

A koronavírus idején amikor fenekestül felfordult az életünk, egy olyan  megterhelő események sorozata amit nem tudunk kikerülni.Nem tudjuk, meddig fog tartani, mi lesz velünk 1 hónap múlva, 3 hónap múlva?  A megküzdési képességek a coping stratégiák megmutatják, hogyan tudunk az ilyen stresszkeltő élethelyzetekkel megbirkózni.

Lazarus és Lauiner (1997) kétféle megküzdési stratégiát különböztet meg: problémaközpontú és érzelemközpontú megküzdést.

Problémaközpontú megküzdés: ekkor  a helyzetre, a problémára összpontosítunk, aktívan részt veszünk a probléma megoldásában, hogy azt megváltoztathassuk, a jövőben elkerülhessük.  Megpróbáljuk racionálisan elemezni a helyzetet, végiggondolni a lehetséges megoldási alternatívákat. Ha rajtunk múlik a megoldás, akkor megtesszük a kellő lépéseket. Pl. napirendet készítünk a karantén idejére, kitaláljuk, hányszor megyünk bevásárolni a héten, erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a járvány görbéjét lelassítsuk. stb…

Érzelemfókuszú megküzdés során megpróbáljuk enyhíteni a stresszhelyzet okozta érzelmi reakciókat, megpróbáljuk megakadályozni a negatív érzelmek elhatalmasodását. Leginkább ezt a megküzdést használjuk, ha egy helyzetet nem tudunk megváltoztatni, nincs ráhatásunk az eseményekre.

Lazarus és Folkman (1986) kutatásai eredményeként a két megküzdési stratégián belül nyolcféle stratégiát különböztethetünk meg:

  • társas támogatás keresése: a rendelkezésre álló kapcsolatok keresése és kihasználása
  • problémamegoldás-tervezés: kognitív, racionális stratégia, azoknak a lehetőségeknek a számba vétele, amelyek a helyzet megoldásában segíthetnek
  • érzelmek és viselkedés szabályozása: az adott helyzet megoldását legjobban segítő érzelmi kifejezésmód és viselkedés megtalálása
  • pozitív jelentés keresése: az eseményre kihívásként tekinteni
  • eltávolodás: a helyzettől való eltávolodást jelenti, hogy erőt gyűjthessünk a további megküzdéshez
  • elkerülés-menekülés: nem vállaljuk a konfrontációt, kilépés a helyzetből
  • konfrontáció: a problémával való szembehelyezkedés, aktív megküzdés
  • felelősség vállalása: kontroll vállalása

Lazarus (1990) szerint ezek a stratégiák az egészséges, érett személyiség jellemzői. A járvány tényén  nem tudunk módosítani. Az viszont, hogy hogyan éljük meg, tőlünk függ. Megtehetjük például, hogy kerüljük a heves érzelmi reakciókat kiváltó cikkek olvasását, csak hiteles oldalakról informálódunk. Módunkban áll társas támogatás keresésére most is, telefonon vagy videohíváson keresztül kibeszélhetjük problémáinkat családunknak, barátainknak, új tevékenységeket próbálhatunk ki, a koronavírus utáni időszak megtervezésével is foglalatoskodhatunk. stb…

A problémafókuszú és érzelemfókuszú megküzdési stratégia is hasznos, csak talán más helyzetekben érdemes az egyiket és más helyzetekben érdemes a másikat alkalmazni. Fontos információ lehet önmagunkról, hogy mikor hogyan küzdünk meg egy-egy helyzettel? Figyeljük meg viselkedésünket,   próbáljunk ki új viselkedési módokat, így akár a megküzdési repertoárunk is bővülhet.